مقالات مرتبط با تصفیه هوا

ایلیا شاپ واردکننده و تولیدکننده دستگاه تصفیه آب خانگی و صنعتی-تصفیه هوا

ثبت نام
|

براي سهولت مطالعه، منابع مختلف آلودگي هوا را بصورت ذيل دسته‌بندي مي نمايند

 

منابع طبيعي شامل آلودگي هايي است که انسان در آن دخالت ندارد و در اثر فعاليت هاي مختلف در طبيعت بوجود مي آيد. مانند گازهاي آتشفشاني و يا گازهاي گوگردي و کلر، متان، منواکسيد کربن و دي اکسيدکربن که در اثر تخمير مواد در طبيعت توليد مي شوند، همچنين گرده گياهان که آلرژي زا هستند. از آنجاکه پراکنش اين آلاينده ها در طبيعت دوره کوتاهي دارد و جزئي از چرخه طبيعت هستند در طبيعت چندين مكانيسم خودپالايي وجود دارد كه سطح زمين را براي حيات موجودات مناسب و قابل تحمل مي‌سازد. نقش انسان در كنترل آلودگي ناشي از منابع طبيعي بسيار اندک است اما انسان با بر هم زدن تعادل اكولوژيكي و طبيعي ناشي از آلودگي مصنوعي مي‌تواند وضع را بدتر نموده و بر ميزان آلودگي طبيعي بيافزايد.

 

منابع مصنوعي به منابعي گويند که انسان مستقيماً در آنها دخالت دارد و به صورت مستقيم يا غير مستقيم آنها را توليد و وارد طبيعت مي نمايد. منابع مصنوعي خود به دو زير مجموعه منابع ساکن و متحرک تقسيم بندي مي شود:

 

                     -   بخش خانگي/تجاري

آلاينده هاي ناشي از اين منبع در اثر فعاليت هاي خانگي و تجاري شامل احتراق سوخت جهت گرمايش و پخت و پز، نظافت يا استفاده از حشره کش ها ايجاد مي شود. اگر چه مقدار اين آلودگي در مقايسه با منابع ديگر زياد نيست، اما همين مقدار باعث افزايش آلودگي هواي محيط شهري مي گردد.

 

         -   بخش صنعتي

آلودگي ناشي از صنايع در اثر فعاليت‎هاي مصنوعي ايجاد مي‌شود. در ميان صنايع نيروگاه‎هاي حرارتي، كارخانه‌هاي توليد مواد شيميايي، سيمان‎سازي، كاغذسازي، نساجي، دباغي و غيره منابع اصلي آلودگي هوا هستند. بكارگيري روش هاي مناسب كنترل آلودگي در كاهش آلودگي اين منابع موثر خواهد بود.

 

                     -   بخش حمل و نقل

آلودگي ناشي از بخش حمل و نقل بعلت شهرسازي بي‌رويه و سريع به اندازه آلودگي صنعتي مهم و از اهميت برخوردار مي‌باشد. آلودگي ناشي از حمل و نقل و وسايل نقليه به شكل گازهاي خروجي از اگزوز، ذرات معلق، صدا و غيره مي‌باشد. اين آلودگي با اتخاذ روش‎هاي برنامه‌ريزي كشوري، منطقه‌اي و شهري و استفاده از اتومبيل‎ها و سوخت‌هاي مناسب همراه با اعمال تكنولوژي كنترل آلودگي به حداقل مي‌رسد.

آژانس حفاظت محيط زيست امريکا (USEPA) منابع عمده آلودگي هوا را به صورت زير طبقه‌بندي كرده است.

1- حمل و نقل مانند: كشتي‌، هواپيما، قطار، اتومبيل و...

2- احتراق سوخت از منابع ساکن مانند: نيروگاههاي برق و...

3- فرآيندهاي صنعتي مانند: كارخانه‌هاي فولادسازي، نساجي، كاغذسازي و ...

4- دفع مواد زائد جامد مانند: سوزاندن زباله در فضاي باز، دفن بهداشتي زباله و سوزاندن زباله با دستگاه هاي زباله‌سوز و...

5- فرآيندهاي متفرقه نظير فعاليت هاي خانگي مانند: كاربرد حشره‌كش ها و تميز كردن حشره‎كش ها و...

 

 

امروزه آلودگي هوا يکي از مهمترين و اساسي ترين معضلات زيست محيطي کلان شهرهاي دنيا بوده که از فعاليتها و پيشرفت هاي بشر بوجود آمده است. در ايران هشت کلان شهر به عنوان شهرهاي آلوده معرفي شده اند که اولين و مهم ترين آنها شهر تهران مي باشد. طي سالهاي اخير مطالعات زيادي بر روي منابع آلاينده، درصد توليد انواع آلاينده ها، روش هاي کنترل آلودگي هوا و شيوه هاي مديريتي زيست محيطي و غيره انجام شده است که اين تحقيقات توسط سازمان ها و ارگان هاي خارجي و يا داخلي به انجام رسيده است.

سهم هر یک از آلاینده ها در منابع ثابت و متحرک

 

آلاینده های هوا,تصفیه هوا

 

شکل بالا سهم کل آلاینده ها از منابع ثابت و متحرک و همچنین سهم آلاینده های ,CO, PM10, HC   NOX و  SO2را به طور جداگانه نمایش می دهد. همانطور که مشاهده می شود بجز آلاینده دی اکسید گوگرد بخش عمده ای از آلاینده های هوای شهر تهران از منابع متحرک انتشار می یابد.

 

 

 

از آنجا که نمودارهای بالا مربوط به تحقیقات انجام شده شرکت کنترل کیفیت هوا با همکاری JICA[1] می باشد سهم تمامی آلاینده ها در آن دیده نمی شود.

 

مطالعات انجام شده نشان مي دهد بيش از 80 درصد آلودگي هواي تهران ناشي از منابع متحرك يا وسايل نقليه است. در بررسي انجام شده جهت دستيابي به تحليلهاي آماري، وسايل نقليه در گروه بنديهاي مشخصي تقسيم‌بندي شده‌اند. اين گروه بندي ها شامل موارد ذيل مي باشند :

-        خودروي سواري

-        وانت بار سبك (LDT)

-        تاكسي

-        ميني‌بوس

-        اتوبوس (غير شركت واحد)

-        اتوبوس شركت واحد

-        موتور سيكلت

-        كاميون

در ادامه سهم آلودگي ناشي از هر گروه خودرو در شهر تهران در نمودارهاي (2) الي (5) نمايش داده مي شود. همان طور که قبلا نيز اشاره گرديد جهت نمايش ميزان آلودگي هوا ناشي از سيستم حمل و نقل در هواي تهران پنج آلاينده به طور شاخص اندازه گيري مي شوند اين آلاينده ها شامل: منواكسيدكربن، ذرات معلق، اكسيدهاي ازت، دي اكسيد گوگرد و هيدروكربن هاي نسوخته مي باشند.

بر همين اساس ميزان کل آلودگي هوا ي ناشي از منابع متحرک برابر 504,719,1 تن در سال مي‌باشد. درصورتيکه سيستم حمل و نقل به زير گروههاي خودروهاي سبك، موتورسيكلتها، اتوبوسهاي شركت واحد و ساير خودروهاي ديزلي (شامل اتوبوسها، ميني‌بوسها و كاميونها و كاميونهاي سبك) تقسيم‌بندي شود، سهم هر گروه در كل انتشار آلودگي ناشي از سيستم حمل و نقل در هواي شهر تهران به صورت شکل زیر خواهد بود:

 

سهم گروه های مختلف سیستم های حمل و نقل در آلودگی منتشره از منابع متحرک در هوای تهران سال 1383

منابع آلودگی هوا,تصفیه هوا

همانطور كه در شکل بالا نشان داده شده است، خودروهاي سواري عمده‌ترين سهم يعني بيش از 77 درصد از كل انتشار آلودگي ناشي از منابع متحرك را دارا هستند، كه يكي از عمده‌ترين دلايل آن‌را مي‌توان به وجود تعداد قابل توجه اين بخش از سيستم حمل و نقل نسبت به 

ساير گروه هاي ديگر دانست.

 

 

در ادامه سهم هر نوع از وسايل نقليه در آلودگي هواي تهران ناشي از منابع متحرك بررسي خواهد شد درحاليکه منواكسيدكربن (CO) و ذرات معلق (10PM) به عنوان دو آلاينده اصلي شهر تهران شناخته شده اند.

كل ميزان منواكسيدكربن منتشره از منابع متحرك (سيستم حمل و نقل) برابر 634/425/1 تن در سال مي‌باشد. از اين مقدار 385/101/1 تن توسط خودروهاي سبك، 954/303 تن توسط موتور سيكلتها، 8616 تن توسط اتوبوسهاي شركت واحد و 11679 تن توسط ساير خودروهاي ديزلي توليد مي‌شود. سهم هر بخش از منابع متحرك در انتشار COدر هواي تهران در نمودار شکل (9) بيان مي‌كند كه بيشترين ميزان آلايندة منواكسيدكربن توسط خودروهاي سواري توليد مي‌شود كه اين امر را مي توان به دليل تعداد بالاي اين نوع وسايل نقليه نسبت به ساير وسايل، نوع تكنولوژي موتور اين نوع خودروها و سوخت مورد استفاده در آنها دانست.

 

 سهم گروههاي مختلف سيستم حمل و نقل در انتشار COدر هواي تهران در سال 1383

 

منابع آلودگی هوا,تصفیه هوا

 

 

كل ميزان ذرات معلق منتشره از سيستم حمل و نقل معادل 19397 تن در سال بوده است كه از اين ميزان 11764 تن در سال توسط خودروهاي سواري، 1763 تن در سال توسط موتورسيكلتها، 2134 تن در سال توسط اتوبوسهاي شركت واحد و 3736 تن در سال توسط ساير خودروهاي ديزلي توليد مي‌شود. در شکل زیر سهم هر بخش از منابع متحرك در ذرات معلق منتشره از منابع متحرك نشان داده شده است.

 

سهم گروههاي مختلف سيستم حمل و نقل در انتشار PM10در هوايتهران در سال 1383

جهت مقايسه تأثير نوع سوخت مصرفي و كيفيت آن، نمودار انتشار دي‌اكسيد گوگرد (SO2) توسط سيستم حمل و نقل نيز در شكل زیر نشان داده شده است.

 

سهم گروههاي مختلف سيستم حمل و نقل در انتشار SO2در هواي تهران در سال 1383

 

منابع آلودگی هوا,تصفیه هوا

 

 

با توجه به نمودار ارائه شده مشاهده مي‌شود كه خودروهاي ديزلي علي‌رغم تعداد كمترشان نسبت به ساير گروهها، عمده‌ترين سهم انتشار دي اكسيد گوگرد را دارا هستند كه اين امر به دليل نوع سيستم سوخت‌رساني و كيفيت پايين گازوئيل توزيع شده مي‌باشد. بطوريكه بنابر آمار منتشره سوخت توزيعي در سطح كشور جهت استفاده در خودروهاي ديزلي حاويppm 7700 گوگرد است. (گوگرد گازوئيل تحويلي به شركت واحدppm 500 مي‌باشد) در حاليكه حد استاندارد براي اين سوخت در سطح جهان به لحاظ غلظت گوگردppm 50 بوده و تلاشهاي جهاني براي كاهش اين ميزان بهppm 5 متمركز است.

منبع:air.tehran.ir

دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوای ایلیا

حاضرین در سایت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دسترسی سریع

صفحه اصلی

تصفیه آب

تصفیه هوا

تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی

فیلتر ها و قطعات

مطالب مفید

تماس با ما

وبلاگ

تهران، خیابان ری، بن بست میرمطهری، پاساژ الجواد، طبقه همکف، پلاک 3
021-33500991
- SiteMap - Google + تصفیه آب - تصفیه آب خانگی - تصفیه آب صنعتی